Quyết định số 150/QĐ-BCN V/v Nhắc nhở đối với Luật sư có hành vi vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật và đối với tổ chức hành nghề luật sư liên quan

IMG 4253 714x1024 1

Nguồn: doanluatsudaklak.vn