Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới

Ngày 6/12, tại huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định), Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VHTT tỉnh Bình Định tổ chức khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Nguyễn Quốc Huy cho biết, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ, sức sống và diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, hạ tầng kinh tế – xã hội tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp và làm mới tương đối đồng bộ; tư duy kinh tế nông nghiệp bước đầu lan tỏa, tác động vào quá trình phát triển kinh tế ở nông thôn; môi trường, cảnh quan nông thôn ngày càng được cải thiện theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Nông thôn đang dần trở thành những “miền quê đáng sống”, là nơi “để đi về”.

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Để thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chúng tác cần tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới.

Nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội và Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định, Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về Xây dựng nông thôn mới.

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Triển lãm giới thiệu hơn 150 tác phẩm của các tác giả trong toàn quốc được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động về xây dựng nông thôn mới do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức

Triển lãm giới thiệu hơn 150 tác phẩm của các tác giả trong toàn quốc được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động về xây dựng nông thôn mới do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức. Những tác phẩm tranh cổ động đã thể hiện được những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác xây dựng nông thôn mới. Có thể kể tên một số tác phẩm tiêu biểu có chất lượng về nội dung tuyên truyền và nghệ thuật như: Tác phẩm “Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới-Làng xóm đẹp giàu, nhà nhà hạnh phúc” của tác giả Hà Huy Chương-tỉnh Hải Dương; Tác phẩm “Giữ gìn và phát triển nghề truyền thống” của tác giả Phạm Bình Định-Thành phố Hà Nội; Tác phẩm “Phát triển thêm nhiều trang trại nông nghiệp công nghệ cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu” của tác giả Cao Tuấn Việt-Tỉnh Thái Bình….

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Đây cũng là dịp tôn vinh các họa sỹ chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước đóng góp sức lực, trí tuệ, tài năng vào công tác tuyên truyền cổ động thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội… đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới” vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Nguồn: Hà Anh – www.mocst.gov.vn