Tổ chức Ngày hội Văn hoá các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị

Ngày hội Văn hoá các dân tộc Việt Nam năm 2024 sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam – Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển vì một Thế giới hòa bình”.

Tổ chức Ngày hội Văn hoá các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị- Ảnh 1.

Tổ chức Ngày hội Văn hoá các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị, năm 2024.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch 2355/KH-BVHTTDL tổ chức Ngày hội Văn hoá các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị, năm 2024.

Thời gian tổ chức Ngày hội trong 04 ngày: dự kiến từ ngày 07/9/2024 đến ngày 10/9/2024 tại tỉnh Quảng Trị.

Tham gia Ngày hội Văn hoá các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị có 17 tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Sơn La, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc và Quảng Trị.

Trong Ngày hội sẽ có các hoạt động như: Liên hoan Văn nghệ quần chúng; Trình diễn Trang phục dân tộc truyền thống; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc tại địa phương; Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương; Trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực dân tộc truyền thống; Hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian dân tộc; Trưng bày ảnh “Các dân tộc thiểu số Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của đất nước”; Triển lãm “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”…

Việc tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa, nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trong nền văn hoá thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; tạo điều kiện để các địa phương giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, cộng đồng dân tộc thiểu số làm du lịch gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.

Ngày hội là cơ sở quan trọng để quảng bá văn hóa đa dạng của các dân tộc thiểu số Việt Nam, nhằm thúc đẩy hiểu biết, tăng sự nhận diện bản sắc độc đáo của văn hóa từng vùng – miền, đưa Việt Nam trở thành điểm nhấn đáng chú ý trên bản đồ văn hóa toàn cầu với những đặc điểm riêng biệt.

Nguồn: Nước Nước – Báo điện tử chính phủ

https://baochinhphu.vn/to-chuc-ngay-hoi-van-hoa-cac-dan-toc-viet-nam-tai-tinh-quang-tri-102240607142556771.htm