TKV nâng cao hiệu quả các lĩnh vực quản lý kinh tế tổng hợp

Sáng 22/5, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên ngành kinh tế tổng hợp năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

TKV nâng cao hiệu quả các lĩnh vực quản lý kinh tế tổng hợp- Ảnh 1.

Năm 2024, TKV và các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch quản lý, điều hành chi phí phù hợp với mô hình sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất

Với truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, năm 2023, TKV đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh; nộp ngân sách Nhà nước tăng cao; công tác chăm lo, đảm bảo việc làm, tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động được chú trọng.

Các lĩnh vực quản lý kinh tế tổng hợp tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ từ Tập đoàn đến các đơn vị trong ngành; đảm bảo mục tiêu giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chung toàn Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Tập đoàn thực hiện hiệu quả công tác quản trị chi phí, thực hiện lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch; đảm bảo đủ nhân lực phục vụ sản xuất bằng việc bố trí lao động sản xuất hợp lý; đảm bảo đủ vật tư phục vụ sản xuất; tiếp tục duy trì thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định và các chế độ đặc thù của ngành.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023: Than nguyên khai sản xuất đạt 37,06 triệu tấn, bằng 100,4% kế hoạch; than sạch thành phẩm đạt 49,04 triệu tấn, bằng 102,4% kế hoạch; than tiêu thụ toàn Tập đoàn đạt 47,8 triệu tấn, bằng 102,9% kế hoạch và bằng 101,7% thực hiện 2022; sản xuất Alumin (quy đổi) đạt hơn 1.460 nghìn tấn, bằng 112,3% kế hoạch; đồng tấm đạt 29.200 tấn, bằng 101,1% kế hoạch; sản xuất và tiêu thụ điện đạt 9.509 triệu kWh, bằng 99,1% kế hoạch và bằng 115,8% thực hiện năm 2022; sản xuất thuốc nổ đạt 75.300 tấn, bằng 98,5% kế hoạch; cung ứng thuốc nổ đạt 111.800 tấn, bằng 97,2% kế hoạch; sản xuất và tiêu thụ Amon Nitrat đạt 185.500 tấn, bằng 97,7% kế hoạch.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 168.100 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Lợi nhuận hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 8.000 tỷ đồng, bằng 160 % kế hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước năm 2023 đạt 29.216 tỷ đồng, bằng 143 % so với kế hoạch và bằng 135% so với thực hiện năm 2022. Đây là năm kỷ lục trong nộp ngân sách Nhà nước của TKV trong vòng 10 năm trở lại đây.

Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch tuyển sinh các nghề mò hầm lò và là năm thành công nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Số lượng tuyển sinh tăng 26% so với kế hoạch và tăng 30% so với cùng kỳ. Tỉ lệ thợ lò bỏ việc đã giảm mạnh. Tiền lương bình quân người lao động đạt 17,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 18,9% so với kế hoạch và tăng 5,3% so với thực hiện năm 2022, trong đó thợ lò đạt 25,1 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2024, TKV và các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch quản lý, điều hành chi phí phù hợp với mô hình sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất.

Đồng thời đảm bảo đủ việc làm, đủ nhân lực phục vụ sản xuất; tăng năng suất lao động, cải thiện tiền lương, thu nhập cho người lao động; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; hoàn thành xây dựng Bộ tiêu chuẩn chức danh lao động quản lý và kế hoạch tuyển sinh 4.560 học sinh các nghề mỏ hầm lò; đảm bảo đầy đủ, kịp thời vật tư cho sản xuất trong mọi tình huống, tích cực ủng hộ và sử dụng vật tư trong ngành, trong nước sản xuất theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác thống kê, kế toán tài chính, quản trị nội bộ, tiếp nhận kết quả nghiệm thu khối lượng mỏ từ các đơn vị; triển khai Đề án cơ cấu lại Tập đoàn đã được Chính phủ phê duyệt, đảm bảo theo kế hoạch và tuân thủ quy định hiện hành.

Tại hội nghị, ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác quản lý kinh tế tổng hợp, tăng cường công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, thực hiện tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động.

Tập đoàn cũng sẽ cùng đơn vị giải quyết, xử lý, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, ổn định và phát triển sản xuất, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024.

Nguồn: Linh Đan – Báo điện tử chính phủ

https://baochinhphu.vn/tkv-nang-cao-hieu-qua-cac-linh-vuc-quan-ly-kinh-te-tong-hop-102240523171618273.htm