Thu ngân sách quý I/2024 tăng 10,9% so với cùng kỳ

Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) luỹ kế 3 tháng đầu năm 2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 490.196 tỷ, bằng 116,9% so với dự toán Quý I, bằng 33% so với dự toán năm 2024, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Thu ngân sách quý I/2024 tăng 10,9% so với cùng kỳ- Ảnh 1.

Thu ngân sách quý I/2024 tăng 10,9% so với cùng kỳ

Trong đó: Thu nội địa ước đạt 474.460 tỷ đồng, bằng 116,4% so với dự toán Quý I, bằng 32,9% dự toán năm 2024, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Có 10/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so dự toán (trên 30%), còn 10/20 khoản thu đạt dưới 30% dự toán; có 14/20 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so cùng kỳ năm 2023, còn 06/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ năm 2023.

Có 35/63 Cục Thuế tiến độ thực hiện đạt trên 30% dự toán; 10/63 Cục Thuế đạt từ 26% – 30%; còn lại 18/63 Cục Thuế đạt thấp (dưới 26% dự toán).

Có 39/63 Cục Thuế địa phương đạt và vượt dự toán thu quý 1 Tổng cục giao; Có 24/63 Cục Thuế địa phương không hoàn thành dự toán thu quý 1.

Bên cạnh nhiệm vụ thu, ngành thuế cũng triển khai các chính sách về thuế nhằm hỗ trợ người dân, DN phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh

Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 18.012 tỷ đồng. Trong đó, giảm thuế suất thuế GTGT theo Nghị định 44/2023 và Nghị định 94/2023 ước khoảng 8.200tỷ đồng; Giảm mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) theo Nghị quyết của Quốc hội ước khoảng 9.812 tỷ đồng.

Trong quý I/2024, cơ quan thuế đã ban hành 4.472 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 31.892 tỷ đồng, bằng 18,7% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 6.019 tỷ đồng, bằng 45,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.065 tỷ đồng, bằng 50,5% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Thu nợ thuế tính đến cuối quý 1/2024 ước đạt 26.868 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng nợ thuế tính đến thời điểm 31/3/2024 là 186.022 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2023, tăng 9,4% so với thời điểm ngày 31/12/2023, trong đó nợ có khả năng thu chiếm 55,6% tổng số tiền thuế nợ; tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên dự toán thu năm 2024 ở mức 9,2%.

Tổng cục Thuế cho hay: Bám sát các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Thuế đã triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế, thực hiện tốt các gói hỗ trợ cho DN, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho DN, tạo đà cho DN và người dân phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

Đồng thời, tập trung vào các giải pháp tìm kiếm nguồn thu, bù đắp một số khoản thu, sắc thuế bị ảnh hưởng giảm thu; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ; các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; công tác hoàn thuế; tiếp tục triển khai phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử (HĐĐT) giúp ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ nói riêng và về thuế nói chung góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh bình đẳng cho cộng đồng DN và người nộp thuế.

Nguồn: Anh Minh – Báo điện tử chính phủ

https://baochinhphu.vn/thu-ngan-sach-quy-i-2024-tang-109-so-voi-cung-ky-10224040915581917.htm