Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quy hoạch, phát triển đô thị, nông thôn và khu chức năng

Ngày 10/01, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm định dự án Luật Quy hoạch đô thị – nông thôn. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì phiên họp.

Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quy hoạch, phát triển đô thị, nông thôn và khu chức năng- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì Hội đồng thẩm định Luật Quy hoạch đô thị – nông thôn – Ảnh: VGP/LS

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Bộ Xây dựng cho biết: Trong 14 năm thi hành Luật Quy hoạch đô thị, 09 năm thi hành Luật Xây dựng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch đô thị, nông thôn đã cơ bản được ban hành đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện công tác quy hoạch, phát triển đô thị, nông thôn và khu chức năng, khai thác hiệu quả sử dụng đất, góp phần nâng cao chất lượng không gian, kiến trúc, cảnh quan, môi trường sống của người; đóng vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức triển khai thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng cũng đã phát sinh một số tồn tại, hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện như quy hoạch đô thị – nông thôn được điều chỉnh tại hai Luật; chưa có quy định về điều kiện, căn cứ, cơ sở xác định phạm vi, quy mô lập quy hoạch chung đô thị mới;…

Vì vậy, việc xây dựng dự án Luật Quy hoạch đô thị – nông thôn là cần thiết nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về quy hoạch tại khu vực đô thị và nông thôn trên cơ sở hợp nhất các quy định hiện hành tại Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, bảo đảm hợp hiến, sự thống nhất, đồng bộ của pháp luật về quy hoạch đô thị – nông thôn với Luật Quy hoạch năm 2017 và các pháp luật khác có liên quan.

Bên cạnh đó, dự án Luật Quy hoạch đô thị – nông thôn sẽ tạo cơ sở pháp lý, công cụ quản lý đồng bộ, toàn diện, thống nhất để điều chỉnh hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn, khắc phục được các tồn tại, bất cập trong thực tiễn; đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, hội nhập quốc tế.

Cần bám sát các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đã trao đổi, thảo luận về nội dung dự thảo. Theo đó, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các quy định đảm bảo sự đồng nhất giữa nội dung Tờ trình và dự thảo Luật. Bên cạnh đó, đồng chí cũng cho ý kiến cụ thể về một số quy định tại dự thảo như: đề nghị bổ sung thêm nội dung các quy hoạch đô thị và nông thôn phải đảm bảo phù hợp với sự gia tăng dân số tại Điều 7 “Nguyên tắc tuân thủ quy hoạch đô thị và nông thôn”; bổ sung đánh giá quy mô dân số đô thị và nông thôn trong đồ án quy hoạch để định hướng sự phát triển của đô thị và nông thôn, đặc biệt là đối với những đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM tại Điều 8 “Yêu cầu đối với quy hoạch đô thị và nông thôn”; bổ sung quy định về xây dựng định hướng phát triển đô thị thông minh và bền vững, trong đó đầu tư vào các công nghệ thông minh để tối ưu hoá quản lý giao thông, năng lượng,…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định và sự chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng của cơ quan chủ trì soạn thảo; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quy hoạch đô thị – nông thôn với sự phát triển kinh tế – xã hội.

Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bám sát, thể chế hoá đầy đủ các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, đặc biệt là các nội dung tại Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Luật Quản lý phát triển đô thị… và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật và sự tương thích với pháp luật quốc tế.

Ngoài ra, mỗi xã sẽ có diện tích và số lượng dân cư khác nhau, vì vậy, cần cân nhắc, phân tích kỹ việc quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết cấp xã, quy hoạch mới, quy hoạch cũ để đảm bảo sự tiếp nối, tránh phát sinh thêm chi phí, gây ách tắc các hoạt động kinh tế – xã hội…; trong trường hợp cần thiết phải đưa ra tiêu chí để xác định địa phương nào cần quy hoạch chung, địa phương nào cần quy hoạch chi tiết.

Đồng thời, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc các thiết chế quản lý phù hợp với đặc điểm từng khu chức năng cũng cho ý kiến cụ thể về việc quy hoạch không gian ngầm vì hiện nay không gian ngầm chưa được quy định đầy đủ để có thể triển khai thi hành trong thực tế, vẫn còn khoảng trống của hệ thống pháp luật; quy hoạch phân khu; trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn; nghiên cứu, bổ sung thêm cơ chế cho phép điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án; điều khoản chuyển tiếp.

Nguồn: LS – Báo điện tử Chính phủ

https://baochinhphu.vn/tao-co-so-phap-ly-cho-cong-tac-quy-hoach-phat-trien-do-thi-nong-thon-va-khu-chuc-nang-102240111152552862.htm