Tăng 2 triệu tấn than cho sản xuất điện trong nửa đầu năm 2024

Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trong 6 tháng đầu năm, than tiêu thụ 26,77 triệu tấn, trong đó cấp cho điện đạt 23,47 triệu tấn.

Tăng 2 triệu tấn than cho sản xuất điện trong nửa đầu năm 2024- Ảnh 1.

Việc cơ giới hóa trong hầm lò đã mang lại hiệu qủa cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV

Tháng 6, toàn TKV đã sản xuất 3,28 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ đạt 4,6 triệu tấn; đất bóc đạt 12,52 triệu m3; đào lò đạt 22.022 mét. Sản xuất 124 nghìn tấn khoáng sản Alumin quy đổi, tiêu thụ 115,3 nghìn tấn. Tinh quặng đồng sản xuất 9,18 nghìn tấn, 2.099 tấn đồng tấm; 885 tấn kẽm thỏi; 18,26 ngàn tấn phôi thép. Ngoài ra, đã sản xuất và tiêu thụ 955 triệu kWh điện; sản xuất, tiêu thụ 6.000 tấn thuốc nổ. Sản xuất 15.000 tấn Amon Nitrat, tiêu thụ 21.000 tấn.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2024, than thương phẩm của TKV đạt 27,36 triệu tấn, đạt 52,9% so với kế hoạch và bằng 111% so với cùng kỳ. Than nguyên khai sản xuất 20,61 triệu tấn, đạt 53,2% kế hoạch năm, bằng 103,7% so với cùng kỳ. Bốc xúc đất đá đạt 79,96 triệu m3 bằng 52,1% kế hoạch năm, bằng 130,8% so cùng kỳ. Tổng số mét lò đào đạt 130.726 mét, bằng 100,5% so cùng kỳ.

Tăng 2 triệu tấn than cho sản xuất điện

Than tiêu thụ 26,77 triệu tấn, đạt 53,5% kế hoạch và bằng 108,6% so với cùng kỳ, trong đó cung cấp cho các hộ điện 23,47 triệu tấn đạt 56% kế hoạch bằng 112,5% và tăng 2 triệu tấn so với cùng kỳ.

Lĩnh vực điện năng, trong 6 tháng, TKV đã sản xuất 5,26 tỷ kWh bằng 114% so cùng kỳ. Hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp sản xuất 42.836 tấn đạt 58,4% kế hoạch năm và bằng 118% cùng kỳ…

Doanh thu của TKV tháng 6/2024 đạt 15.824 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 88.980 tỷ đồng, đạt 50,8% kế hoạch năm, bằng 106,6% so với cùng kỳ.

Trong tháng 7/2024, TKV đặt chỉ tiêu sản xuất 2,86 triệu tấn than nguyên khai; 10,71 triệu m3 đất bóc; 23,21 ngàn mét lò đào. Nhập khẩu 1,7 triệu tấn than, tiêu thụ 4,0 triệu tấn.

Dự kiến, sản phẩm Alumina đạt 108 ngàn tấn, tinh quặng đồng đạt 8.300 tấn, đồng tấm đạt 2.600 tấn, kẽm thỏi 750 tấn, phôi thép đạt 19.200 tấn. Mục tiêu sản xuất điện đạt 815 triệu Kwh, sản xuất thuốc nổ đạt 5.600 tấn, tiêu thụ 9.000 tấn. Amon Nitrat sản xuất 15.000 tấn, tiêu thụ 12.500 tấn.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra, TKV cho biết sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động sản xuất, tập trung chỉ đạo các đơn vị sản xuất chủ động, linh hoạt, đẩy mạnh sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực và năng lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024; triển khai các chương trình ứng dụng cơ giới hóa, tin học hóa, tự động hóa, chuyển đổi số nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, TKV chủ động trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tập trung hoàn thành các công trình môi trường, phòng chống mưa bão theo tiến độ đã giao, sẵn sàng ứng phó trong mùa mưa lũ; tiếp tục phối hợp cùng một số đơn vị tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; tăng cường sử dụng vật tư sản xuất trong nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: Phan Trang – Báo điện tử chính phủ

https://baochinhphu.vn/tang-2-trieu-tan-than-cho-san-xuat-dien-trong-nua-dau-nam-2024-102240701121951671.htm