Quảng Trị hướng tới mục tiêu ‘tỉnh an toàn’ trong khắc phục hậu quả bom mìn

Ngày 8/12, Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị sơ kết giữa kỳ kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021-2025.

Quảng Trị  hướng tới mục tiêu 'tỉnh an toàn' trong khắc phục hậu quả bom mìn- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam phát biểu tại Hội thảo – Ảnh: VGP/Minh Trang

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2023, có 6 tổ chức, dự án phi Chính phủ nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gồm: MAG, RENEW, PTVN, CRS, NPA, GWHF.

Có 47 dự án/viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) với tổng vốn tài trợ cam kết đến tháng 3/2026 khoảng 57,56 triệu USD, đạt 191,8% so với chỉ tiêu của kế hoạch giai đoạn 2021-2025 của Ban Chỉ đạo.

Về công tác khảo sát phi kỹ thuật và khảo sát kỹ thuật về bom chùm, đã hoàn thành tại 690 thôn được phép hoạt động, chiếm 86% tổng số thôn của tỉnh. Diện tích rà phá hiện trường khoảng 18.568 ha; có 76.873 vật nổ được phát hiện và xử lý an toàn.

Trong giai đoạn này, Trung tâm hành động bom mìn tỉnh quảng Trị đã thực hiện triển khai 55 nhiệm vụ rà phá hỗ trợ phát triển KTXH địa phương với diện tích 5.217 ha. Công tác hỗ trợ nạn nhân (bom mìn và chất độc hóa học) về các chính sách trợ cấp, y tế, giáo dục, văn hóa tinh thần và hỗ trợ phát triển sau rà phá được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Quảng Trị  hướng tới mục tiêu 'tỉnh an toàn' trong khắc phục hậu quả bom mìn- Ảnh 2.

Các lực lượng rà phá bom mìn tại Quảng Trị – Ảnh: VGP/Minh Trang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cho biết, hiện nay các nguồn vốn viện trợ và nguồn vốn ưu đãi có xu hướng sụt giảm đã ảnh hưởng đến công tác rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh. Do đó, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt được còn thấp so với yêu cầu đặt ra như vẫn còn tai nạn bom mìn, diện tích rà phá bom mìn làm sạch đất đai mới chỉ đạt 30% tổng diện tích khẳng định ô nhiễm, hoạt động rà phá gắn với phát triển KTXH của địa phương chưa cao, công nghệ và trang thiết bị rà phá hạn chế…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021-2025 triển khai Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2025 và lồng ghép hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn với kế hoạch phát triển KTXH trung hạn và dài hạn của tỉnh. Chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch hành động khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn mới đến năm 2030 hoặc 2035.

Xúc tiến vận động viện trợ từ các nhà tài trợ quốc tế để hỗ trợ lực lượng quân sự hoàn thành hoạt động khảo sát tại các thôn mới được giới thiệu, hướng tới mục tiêu “tỉnh an toàn”.

Nguồn: Minh Trang – Báo điện tử Chính phủ