Trợ giúp pháp lý

Trợ Giúp Pháp Lý: Hỗ Trợ Tư Vấn, Luật Pháp Mới Nhất

Tìm hiểu về trợ giúp pháp lý và tư vấn luật pháp mới nhất thông qua Báo Tin Tức 247. Nhận sự hỗ trợ và thông tin cần thiết để giải quyết các vấn đề pháp lý của bạn.

Giải đáp vướng mắc về việc áp dụng tình tiết “phạm tội có tính chất côn đồ” khi định tội “Giết người” và tội “Cố ý gây thương tích”

 Ngày 15/11/2023, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Công văn 4962/VKSTC-V14 về giải đáp khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, viện kiểm sát các cấp qua sơ kết, giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2023. Theo đó, một