Nghề luật sư

Nghề Luật Sư: Thông Tin, Sự Nghiệp, Tin Tức Mới Nhất

Khám phá nghề luật sư và cập nhật thông tin về sự nghiệp, tin tức mới nhất liên quan trên Báo Tin Tức 247. Đọc về những thách thức và cơ hội trong lĩnh vực nghề luật sư

Liên đoàn Luật sư Việt Nam kiến nghị rà soát và có hướng dẫn liên quan đến việc nộp đơn khởi kiện đến Tòa án

Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị rà soát và có hướng dẫn về việc nộp đơn khởi kiện đến Tòa án để khắc phục những bất cập, hạn chế còn tồn tại và chấm dứt tình trạng Tòa không tiếp nhận, trả hồ sơ yêu cầu sửa đổi,