Đoàn Luật Sư Hà Nội

Đoàn Luật Sư Hà Nội: Tin Tức và Thông Tin Liên Quan

Cập nhật tin tức và thông tin liên quan đến Đoàn Luật Sư Hà Nội hàng ngày trên Báo Tin Tức 247. Đón đọc những tin mới nhất về hoạt động và sự phát triển của đoàn luật sư này.

Tọa đàm “Phương thức hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam ở nước ngoài”

Chỉ thị số 45/CT-TƯ và Kết luận số 12/KL-TƯ của Bộ chính trị đã xác định “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường hợp tác,