Tỉnh Vĩnh Phúc

Thông báo thông tin hoạt động mới nhất về Đoàn Luật Sư Tỉnh Vĩnh Phúc Những nghiên cứu trao đổi, văn bản mới, lịch tập sự, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề, tra cứu cơ sở dữ liệu luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tại Tỉnh Vĩnh Phúc

Giới thiệu Đoàn luật sư Vĩnh Phúc

Đoàn Luật sư Vĩnh Phúc, được thành lập vào năm 1992, có trụ sở tại Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là một tổ chức chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các vấn đề