Tỉnh Thừa Thiên – Huế

Thông báo thông tin hoạt động mới nhất về Đoàn Luật Sư Tỉnh Thừa Thiên – Huế Những nghiên cứu trao đổi, văn bản mới, lịch tập sự, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề, tra cứu cơ sở dữ liệu luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tại Tỉnh Thừa Thiên – Huế

Giới thiệu Đoàn luật sư Thừa Thiên – Huế

Đoàn Luật Sư Thừa Thiên – Huế là tổ chức chuyên nghiệp bao gồm các luật sư hành nghề trong tỉnh Thừa Thiên – Huế, với nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức pháp lý và bảo vệ quyền lợi cho người dân. Quyền lợi khi tham gia Đoàn

Phát Triển và Thành Tựu của Đoàn Luật Sư Thừa Thiên Huế Nhiệm Kỳ VI (2013-2018)

Ngày 28 tháng 12 năm 2013, Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ thứ VI (2013-2018) tại Khách sạn Century, thành phố Huế. Sự kiện này đánh dấu một chặng đường mới cho hoạt động của đoàn luật sư tại địa