Tỉnh Thái Nguyên

Thông báo thông tin hoạt động mới nhất về Đoàn Luật Sư Tỉnh Thái Nguyên Những nghiên cứu trao đổi, văn bản mới, lịch tập sự, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề, tra cứu cơ sở dữ liệu luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tại Tỉnh Thái Nguyên

Giới thiệu Đoàn luật sư Thái Nguyên

Đoàn Luật Sư Thái Nguyên là một tổ chức bao gồm các luật sư tại tỉnh Thái Nguyên, có nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho cá nhân và tổ chức. Đoàn luật sư này có trụ sở tại số 7 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Trưng Vương, thành