Tỉnh Sóc Trăng

Thông báo thông tin hoạt động mới nhất về Đoàn Luật Sư Tỉnh Sóc Trăng Những nghiên cứu trao đổi, văn bản mới, lịch tập sự, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề, tra cứu cơ sở dữ liệu luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tại Tỉnh Sóc Trăng

Giới thiệu Đoàn luật sư Sóc Trăng

Giới thiệu Đoàn luật sư Sóc Trăng: Ngày thành lập: Thành lập vào năm 1992 sau khi tỉnh Hậu Giang tách ra thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Chức năng và nhiệm vụ: Được thành lập để tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quản