Tỉnh Quảng Bình

Thông báo thông tin hoạt động mới nhất về Đoàn Luật Sư Tỉnh Quảng Bình Những nghiên cứu trao đổi, văn bản mới, lịch tập sự, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề, tra cứu cơ sở dữ liệu luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tại Tỉnh Quảng Bình

ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM VÀ CHUYÊN GIA DỰ ÁN JICA KHẢO SÁT CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 01/12/2023, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư và Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật. đã có buổi làm việc với Đoàn công tác khảo sát truyền thông và chuyển đổi số của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Tại Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình, Đoàn

LỄ KẾT NẠP LUẬT SƯ MỚI

Ngày 8/12/2023, Đoàn luật sư tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ kết nạp cho 02 luật sư thành viên. Sau khi nhận thẻ hành nghề, các luật sư có đủ điều kiện và tư cách thực hiện hoạt động dịch vụ pháp lý, tham gia quá trình tố tụng.  

ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM VÀ CHUYÊN GIA DỰ ÁN JICA KHẢO SÁT CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 01/12/2023, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư và Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật. đã có buổi làm việc với Đoàn công tác khảo sát truyền thông và chuyển đổi số của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Tại Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình, Đoàn