Tỉnh Kiên Giang

Thông báo thông tin hoạt động mới nhất về Đoàn Luật Sư Tỉnh Kiên Giang Những nghiên cứu trao đổi, văn bản mới, lịch tập sự, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề, tra cứu cơ sở dữ liệu luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tại Tỉnh Kiên Giang

Giới thiệu Đoàn Luật sư Kiên Giang

Đoàn Luật sư Kiên Giang là tổ chức nghề nghiệp quy tụ các luật sư đang hành nghề tại tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Đoàn có nhiệm vụ quản lý hoạt động nghề nghiệp của các luật sư, đảm bảo các hoạt động tuân thủ pháp luật, nâng cao trình