Tỉnh Khánh Hòa

Thông báo thông tin hoạt động mới nhất về Đoàn Luật Sư Tỉnh Khánh Hòa Những nghiên cứu trao đổi, văn bản mới, lịch tập sự, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề, tra cứu cơ sở dữ liệu luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tại Tỉnh Khánh Hòa

Giới Thiệu Đoàn Luật Sư Tỉnh Khánh Hòa

Đoàn Luật Sư Tỉnh Khánh Hòa, với trụ sở tại 13 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, là một tổ chức chuyên nghiệp hỗ trợ và đại diện cho các luật sư trong tỉnh. Đoàn được điều hành bởi Chủ nhiệm, Luật sư

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ X ( 2023 -2028 )

Quyết định số: 2916/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của UBND tỉnh Khánh  Hòa về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ X (2023–2028) Nguồn: Đoàn Luật Sư Tỉnh Khánh Hòa

GIẤY TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐOÀN LUẬT SƯ NHIỆM KỲ X ( 2023-2028)

GIẤY TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI  ĐOÀN  LUẬT SƯ  NHIỆM  KỲ  X ( 2023- 2028) Nguồn: Đoàn Luật Sư tỉnh Khánh Hòa

Kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ X (2023-2028)

Kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ X (2023-2028) Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Đình Thơ  làm Chủ nhiệm. Ngày 16-12-2023, tại Hội trường UBND tỉnh Khánh Hòa,Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa  tổ chức Đại hội  nhiệm kỳ X (2023-2028).Dự Đại hội  có Tiến sĩ,

GIẤY MỜI NHỮNG NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

GIẤY MỜI NHỮNG NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa trân trọng kính mời những người tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đến tham dự Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhiệm