Tỉnh Hậu Giang

Thông báo thông tin hoạt động mới nhất về Đoàn Luật Sư Tỉnh Hậu Giang Những nghiên cứu trao đổi, văn bản mới, lịch tập sự, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề, tra cứu cơ sở dữ liệu luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tại Tỉnh Hậu Giang

Giới thiệu Đoàn Luật sư Hậu Giang

Đoàn Luật sư Hậu Giang là một tổ chức nghề nghiệp bao gồm các luật sư hành nghề trong tỉnh Hậu Giang, Việt Nam. Đoàn này có nhiệm vụ quản lý hoạt động hành nghề của luật sư, đồng thời thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp