Tỉnh Hải Dương

Thông báo thông tin hoạt động mới nhất về Đoàn Luật Sư Tỉnh Hải Dương Những nghiên cứu trao đổi, văn bản mới, lịch tập sự, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề, tra cứu cơ sở dữ liệu luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tại Tỉnh Hải Dương

Gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

Sáng 10.10, Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10.10.1945-10.10.2020) và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử 75 năm vẻ vang của

Quyết định 409/QĐ-BTC 2020 tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh

THUỘC TÍNH VĂN BẢN Quyết định 409/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính, thuộc các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính có giá trị lớn thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt