Tỉnh Đồng Tháp

Thông báo thông tin hoạt động mới nhất về Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Tháp Những nghiên cứu trao đổi, văn bản mới, lịch tập sự, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề, tra cứu cơ sở dữ liệu luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tại Tỉnh Đồng Tháp

Giới thiệu Đoàn Luật sư Đồng Tháp

Giới thiệu Đoàn Luật sư Đồng Tháp: Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp được thành lập theo Quyết định số 45/QĐ-UB ngày 23 tháng 5 năm 1990 của UBND tỉnh Đồng Tháp. Ban đầu, Đoàn chỉ có 5 Luật sư chính thức và 3 Luật sư tập sự, nhưng đến

Đồng Tháp: Đoàn Luật sư thực hiện tốt vai trò trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng nghèo, chính sách trên địa bàn Tỉnh

Thứ Năm, 26/08/2021, 06:39 [GMT+7]     Qua 01 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư,

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG THÁP

Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2022, Chi bộ Luật sư tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Đại hội đảng viên Chi bộ Đoàn Luật sư lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp, Đại hội diễn ra theo đúng nội