Tỉnh Đồng Nai

Thông báo thông tin hoạt động mới nhất về Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai Những nghiên cứu trao đổi, văn bản mới, lịch tập sự, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề, tra cứu cơ sở dữ liệu luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tại Tỉnh Đồng Nai

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị chuyên đề ‘Công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, nền tảng tư tưởng của Đảng’

Ngày 14/12 tới đây, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề “Công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, nền tảng tư tưởng của Đảng”. Ảnh minh họa.  Nhằm quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC TIỄN THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

Ngày 12/8, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 (BLTTDS 2015). Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan tố tụng, các nhà khoa học, đông