Tỉnh Đắk Lắk

Thông báo thông tin hoạt động mới nhất về Đoàn Luật Sư Tỉnh Đắk Lắk Những nghiên cứu trao đổi, văn bản mới, lịch tập sự, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề, tra cứu cơ sở dữ liệu luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tại Tỉnh Đắk Lắk

Giới thiệu Đoàn Luật sư Đắk Lắk

Đoàn Luật sư Đắk Lắk là một tổ chức chuyên nghiệp, đại diện cho cộng đồng luật sư tại tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam. Dưới đây là một số thông tin liên quan đến Đoàn Luật sư Đắk Lắk: Giới thiệu Đoàn Luật sư Đắk Lắk: Đoàn Luật sư Đắk

Tin hoạt động của Đoàn Luật sư Đắk Lắk

Sáng ngày 16/9/2023, BCN & Văn phòng Đoàn Luật sư Đắk Lắk đã tổ chức đoàn công tác đi thăm và tặng cặp sách vở cho học sinh tiểu học người Ê đê tại buôn Tơng Rang A, xã Cư Dram, huyên Kr Bông, tỉnh Đắk Lắk . Đoàn công