Ngành Giáo dục tích cực hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 1542/BGDĐT-GDTC gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm về việc hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”.

Ngành Giáo dục tích cực hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện"- Ảnh 1.

Thực hiện Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg ngày 07/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện; căn cứ Hướng dẫn số 19/HD-BCĐQG ngày 26/02/2024 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các Sở GD&ĐT, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm (gọi tắt là các đơn vị) triển khai chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” – ngày 07/4/2024″.

Theo đó, tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc tham gia “hiến máu cứu người”. Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của đơn vị nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện thường xuyên, nhắc lại.

Từ ngày 03/4 đến 31/5/2024, cao điểm là ngày 07/4/2024 đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung: Thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước nhân ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 07/4/2020. Cung cấp, hướng dẫn những thông tin cơ bản về máu và hiến máu tình nguyện; ý nghĩa, lợi ích của việc hiến máu, hiến máu nhắc lại, hiến máu thường xuyên… Giới thiệu hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo địa phương và những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong việc tham gia và vận động hiến máu tình nguyện tại đơn vị.

Đồng thời tổ chức các buổi hiến máu tình nguyện, lồng ghép với các hoạt động hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, gồm: chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”; tuyên truyền, vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người và các hoạt động nhân đạo tại cộng đồng… tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

Phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh, thành phố và các cơ sở tiếp nhận máu tại địa phương tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo an toàn cho người hiến máu, thực hiện các chế độ, quyền lợi của người hiến máu theo quy định. Tiếp tục duy trì và phát triển nguồn người hiến máu tình nguyện thông qua việc tuyên truyền, vận động các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên.

Các thông điệp sử dụng nhân ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện gồm: “Hiến máu an toàn – Hãy hiến thường xuyên”; “Hiến máu cứu người – Bắt đầu từ các nhà quản lý”; “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu nhân rộng các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện trong các đơn vị.

Nguồn: Khánh Linh – Báo điện tử chính phủ

https://baochinhphu.vn/nganh-giao-duc-tich-cuc-huong-ung-ngay-toan-dan-hien-mau-tinh-nguyen-1022404051629384.htm