Nam Định lần đầu tiên đạt mức tăng trưởng lịch sử

Theo số liệu công bố ngày 25/11 của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm GRDP năm 2023 của Nam Định tăng 10,19% so với năm 2022. Đây là lần đầu tiên GRDP của tỉnh đạt mức tăng trưởng hai con số, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay và cao hơn nhiều so với trung bình cả nước.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,45%; khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 15,95%; khu vực dịch vụ tăng 7,40%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,38%.

Với kết quả đạt được, năm 2023 Nam Định xếp thứ 6 toàn quốc về mức tăng trưởng GRDP, chỉ sau các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Hậu Giang, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Hải Phòng; xếp thứ 3 trong vùng đồng bằng sông Hồng, chỉ sau các tỉnh, TP. Quảng Ninh, Hải Phòng.

Nam Định lần đầu tiên đạt mức tăng trưởng lịch sử- Ảnh 1.

Nguồn: Báo điện tử Chính phủ