Liên đoàn Luật sư Việt Nam kiến nghị rà soát và có hướng dẫn liên quan đến việc nộp đơn khởi kiện đến Tòa án

Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị rà soát và có hướng dẫn về việc nộp đơn khởi kiện đến Tòa án để khắc phục những bất cập, hạn chế còn tồn tại và chấm dứt tình trạng Tòa không tiếp nhận, trả hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ khởi kiện không có lý do chính đáng.

khong co quyen khoi kien
Ảnh minh họa.

Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015 gửi Tòa án nhân dân Tối cao.

Trong đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, liên quan đến việc nộp đơn khởi kiện đến Tòa án thường gặp phải một số khó khăn sau:

Thứ nhất, gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án theo điểm c khoản 1 Điều 190 BLTTDS 201.

Mặc dù đã có một số các quy định điều chỉnh, hướng dẫn về nội dung này nhưng việc thực hiện trên thực tế vẫn chưa phổ biến, chủ yếu thực hiện thông qua hai hình thức là nộp trực tiếp và gửi bưu điện.

Thứ hai, nộp trực tiếp tại Tòa án theo điểm a khoản 1 Điều 190 BLTTDS 2015.  

Thực tế, việc Luật sư nộp đơn khởi kiện trực tiếp tại Tòa thường trong một số trường hợp không được tiếp nhận, bị trả hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung mặc dù hồ sơ khởi kiện đã bao gồm đầy đủ các nội dung, yêu cầu của pháp luật.  

Thứ ba, gửi đơn khởi kiện đến Tòa thông qua dịch vụ bưu chính điểm b khoản 1 Điều 190 BLTTDS 2015.

Luật sư nộp đơn khởi kiện thông qua hình thức này chỉ nhận được phiếu báo phát từ tổ chức cung cấp dịch vụ bưu chính làm căn cứ thể hiện việc có gửi hồ sơ cho Tòa án. Tuy nhiên, phiếu báo phát không ghi nhận cụ thể thành phần hồ sơ bao gồm những tài liệu nào, theo đó, trường hợp có lỗi từ tổ chức cung cấp dịch vụ bưu chính hoặc Tòa án làm thiếu sót hồ sơ, luật sư không có căn cứ cụ thể nào để chứng minh thành phần hồ sơ cũng như sai sót có thể diễn ra ở giai đoạn nào, đặc biệt với các tài liệu chỉ có một bản.

Việc nộp đơn khởi kiện qua đường bưu điện trở nên rủi ro, không còn tối ưu trên thực tế, không đạt được mục đích giải quyết nhanh, gọn, minh bạch, rõ ràng các yêu cầu khởi kiện của người dân. Luật sư buộc phải ưu tiên thực hiện nộp đơn khởi kiện trực tiếp tại Tòa, chấp nhận các khó khăn của hình thức này để tránh các rủi ro, tạo căn cứ để phòng trong trường hợp cần thiết.

Đề xuất, kiến nghị

Do đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị rà soát và có hướng dẫn về nội dung này để khắc phục những bất cập nêu trên và chấm dứt tình trạng Tòa không tiếp nhận, trả hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ khởi kiện không có lý do chính đáng.

Nguồn: Hồng Hạnh – Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam