LỄ KẾT NẠP LUẬT SƯ MỚI

Ngày 8/12/2023, Đoàn luật sư tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ kết nạp cho 02 luật sư thành viên. Sau khi nhận thẻ hành nghề, các luật sư có đủ điều kiện và tư cách thực hiện hoạt động dịch vụ pháp lý, tham gia quá trình tố tụng.

            Thực hiện Quyết định số 148/QĐ-BTV của Liên đoàn Luât sư Việt Nam về cấp Thẻ Luật sư,ngày 08/12/2023, Đoàn luật sư tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ kết nạp cho 02 luật sư mới Nguyễn Văn Sỹ và Trương Văn Nhẫn. Buổi Lễ diễn ra trong không khí trang trọng, có sự tham gia của Ban Chủ nhiệm và các đại diện Công ty Luật, Văn phòng Luật sư cùng một số Luật sư cùng tham dự.

 

4H2T94sagqYlIAAAAAElFTkSuQmCCLS Đoàn Công Kê trao Quyết định và thẻ cho 02 luật sư mới

          Tại buổi Lễ, Luật sư Đoàn Công Kê, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho 2 Luật sư mới. Luật sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Sỹ đại diện cảm ơn, tiếp thu nhiệm vụ mới và hứa sẽ cố gắng phấn đấu rèn luyện nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật bảo vệ công lý, lợi ích của Nhà nước, công bằng xã hội, quyền lợi ích hợp pháp của công dân, xứng đáng niền tin tưởng của mọi người.

 

CwAAAABJRU5ErkJgggBan chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng kỷ luật chụp ảnh cùng luật sư mới

          Đến nay đội ngủ Luật sư và tổ chức thuộc Đoàn luật sư được tăng 53 Luật sư và 16 tổ chức hành nghề (Công Ty Luật, Văn phòng Luật) đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chất lượng, số lượng, trình độ, năng lực kinh nghiệm đội ngũ hành nghề Luật sư ngày càng được cũng cố nâng cao, góp phần xây dựng Đoàn Luật sư Quảng Bình ngày càng phát triển.

Nguồn: https://doanluatsuquangbinh.vn/SCHOOL/PortalDetail/Tin_trong_nganh/LE_KET_NAP_LUAT/726/1694