Kho bạc Nhà nước: bảo đảm giải ngân vốn ngân sách kịp thời, chặt chẽ

Ngày 11/12, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị tổng kết hệ thống KBNN năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Kho bạc Nhà nước: bảo đảm giải ngân vốn ngân sách kịp thời, chặt chẽ- Ảnh 1.

Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân – Ảnh: VGP

Báo cáo của KBNN cho biết, trong công tác quản lý thu NSNN, bám sát dự toán thu NSNN năm 2023, KBNN các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách.

Đặc biệt, trong công tác kiểm soát chi NSNN, hệ thống KBNN đã triển khai nhiều giải pháp để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật. Hệ thống KBNN đã kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, bảo đảm trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo đúng nội dung, tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật…

Cũng theo KBNN, trong công tác điều hành ngân quỹ nhà nước, trong năm 2023, KBNN đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất, chặt chẽ trong toàn hệ thống, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của NSNN và các đơn vị có giao dịch với KBNN. Theo thống kê, trong năm 2023, ngân quỹ nhà nước đã cho NSNN vay 71.973 tỷ đồng, tổng số ngân quỹ nhà nước đã gửi tại hệ thống ngân hàng thương mại là 959.891 tỷ đồng. Đồng thời, thông qua hoạt động quản lý ngân quỹ nhà nước, KBNN đã nộp vào ngân sách trung ương 6.060 tỷ đồng từ nguồn thu hoạt động nghiệp vụ.

Cùng với đó, trong năm vừa qua, công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ đã đảm bảo huy động đáp ứng nhu cầu vốn của NSNN với chi phí hợp lý; đồng thời, góp phần quản lý nợ công an toàn, bền vững và hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tính đến hết ngày 30/11/2023, KBNN đã huy động được 284.006 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch năm 2023 Bộ Tài chính giao (400.000 tỷ đồng).

Kho bạc Nhà nước: bảo đảm giải ngân vốn ngân sách kịp thời, chặt chẽ- Ảnh 2.

Hội nghị tổng kết hệ thống KBNN năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tại Hội nghị, Tổng giám đốc KBNN Trần Quân phân tích: Năm 2023, kinh tế – xã hội nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều rủi ro, nguy cơ bất ổn gia tăng. Mặc dù vậy, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính, hệ thống KBNN đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo KBNN cho rằng, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Tiến độ xây dựng một số đề án, chính sách còn chậm, chưa bảo đảm kế hoạch đề ra; tỷ lệ giải ngân tại một số đơn vị còn thấp, chưa đảm bảo yêu cầu…

Đề cập về nhiệm vụ của năm 2024, Tổng Giám đốc KBNN cho biết, năm 2024, nhiệm vụ đặt ra đối với hệ thống KBNN là hết sức nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống trong thời gian tới, Tổng giám đốc KBNN Trần Quân đề nghị Thủ trưởng các đơn vị và Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố triển khai một số nhiệm vụ lớn sau.

Thứ nhất, từ nay đến hết tháng 12/2023 và đầu năm 2024, tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đảm bảo kiểm soát, giải ngân vốn NSNN kịp thời nhưng phải chặt chẽ, an toàn, đúng chế độ; hoàn thành công tác khóa sổ, quyết toán cuối năm 2023. Trong năm 2024, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong ngành Tài chính tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, kiểm soát chi NSNN, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Điều hành ngân quỹ chặt chẽ, linh hoạt đảm bảo khả năng thanh toán của NSNN tại mọi thời điểm ở tất cả các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành các đề án đã đăng ký chương trình công tác năm 2024 với Bộ Tài chính; chủ động hoàn thiện các thông tư, quy trình nghiệp vụ và các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho khách hàng.

Thứ ba, bám sát tình hình thị trường, tình hình thu chi NSNN, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch trả nợ gốc của NSTW để chủ động xây dựng phương án, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để kịp thời báo cáo và đề xuất, kiến nghị với Bộ Tài chính tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác huy động vốn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển năm 2024.

Thứ tư, tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực KBNN; nâng cấp và mở rộng một số chức năng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ của hệ thống.

Thứ năm, tập trung hoàn thành việc lập Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2022 và Báo cáo quyết toán NSNN năm 2022, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ trình Chính phủ, Quốc hội; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN để báo cáo Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền theo phương án được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Thứ sáu, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức trong hệ thống KBNN nhằm xây dựng, củng cố nguồn nhân lực có trình độ cao thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Thứ bảy, toàn hệ thống phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ. Đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và ngăn ngừa các sai phạm trong các hoạt động nghiệp vụ của hệ thống. Các trường hợp để xảy ra sai sót phải xử lý nghiêm, đồng thời xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị theo đúng quy định.

Từng bước hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra kiểm tra, tăng cường giám sát từ xa: từng bước chuyển đổi phương thức kiểm tra truyền thống sang phương thức kiểm tra, giám sát từ xa trên môi trường điện tử, môi trường số.

Thứ tám, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền, các bộ, ngành, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Anh Minh – Báo điện tử Chính phủ