Kế Hoạch Giảm Thuế Bảo Vệ Môi Trường Với Xăng Dầu: Lợi Ích Và Tác Động Đến Giá Xăng

Screenshot 3Theo tính toán, việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu sẽ giúp giảm giá bán lẻ xăng dầu từ 1.100 đến 2.200 đồng/lít (đã bao gồm VAT), và đối với dầu hỏa, giảm tới 660 đồng/lít.

Chính phủ vừa gửi đề xuất tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị kéo dài chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu tới hết năm 2024. Mức giảm thuế này tương đương 50% so với biểu khung thuế hiện tại.

Trong năm 2024, mức thuế bảo vệ môi trường dự kiến là 2.000 đồng/lít đối với xăng (ngoại trừ ethanol), 1.000 đồng/lít đối với nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu mazut, và dầu nhờn, cũng như 600 đồng/lít đối với dầu hỏa.

Dựa trên tính toán, việc giảm thuế này sẽ giúp giá xăng, dầu giảm từ 1.100 đến 2.200 đồng/lít (đã bao gồm VAT), và giá dầu hỏa giảm 660 đồng/lít.

Việc giảm thuế này cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp liên quan đến xăng dầu, trong việc phục hồi và tăng cường năng lực cạnh tranh.

Sau năm 2024, mức thuế bảo vệ môi trường sẽ trở lại mức cao hơn, cụ thể là 4.000 đồng/lít đối với xăng (ngoại trừ ethanol) và 3.000 đồng/lít đối với nhiên liệu bay.

Chính phủ đã đánh giá tác động của việc giảm thuế này và cho biết ngân sách nhà nước dự kiến sẽ giảm thu khoảng 38.924 tỷ đồng. Tổng cộng, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) trong nửa đầu năm 2024 sẽ giúp giảm thu ngân sách thêm hơn 42.450 tỷ đồng.

Mặc dù điều này có thể ảnh hưởng đến ngân sách, nhưng Chính phủ cho rằng việc kéo dài chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu sẽ giúp giảm giá bán lẻ trong nước, đồng thời giúp giảm trực tiếp chi phí cho người dân và sản xuất, giảm giá thành sản phẩm.

Trước đó, Bộ Tài chính đã đề xuất tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong năm 2024, với các mức thuế khá ổn định. Việc này nhằm tránh ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống của người dân, cũng như hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp.