Infographics: Ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới vào Việt Nam

Để ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát dịch bệnh động vật, giảm chi phí, giá thành chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi và bảo đảm nguồn cung sản phẩm, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 6/12/2023.

Infographics: Ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới vào Việt Nam- Ảnh 1.

Infographics: Ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới vào Việt Nam- Ảnh 2.

Nguồn: Báo điện tử Chính phủ