Infographics: Một số nhiệm vụ tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/5/2024 về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Để tổ chức tốt Kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Infographics: Một số nhiệm vụ tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2024 - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn – Báo điện tử chính phủ

https://baochinhphu.vn/infographics-mot-so-nhiem-vu-to-chuc-ky-thi-tot-nghiep-thpt-va-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2024-1022405201628296.htm