Infographics: Một số nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 7/4/2024 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Infographics: Một số nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng- Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn – Báo điện tử chính phủ

https://media.chinhphu.vn/infographics-mot-so-nhiem-vu-bao-dam-an-toan-thong-tin-mang-102240408170755954.htm