Infographics: Biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm

Công điện số 44/CĐ-TTg ngày 3/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm.

Infographics: Biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm - Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn

https://media.chinhphu.vn/infographics-bien-phap-phong-ngua-ngan-chan-khac-phuc-su-co-ve-an-toan-thuc-pham-102240504155101234.htm