Huy động sức mạnh tổng hợp trong tìm kiếm, quy tập, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu này tại cuộc làm việc với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, sáng 8/12.

Huy động sức mạnh tổng hợp trong tìm kiếm, quy tập, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, cần có sự phối hợp chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, tránh chồng chéo trong công tác tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chăm lo cho người có công, thương binh và gia đình liệt sĩ – Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin và chăm lo người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo.

“Bên cạnh đó, sự tham gia của các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, trong đó có Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, đã để lại nhiều tình cảm, ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ, xã hội đánh giá cao”, Phó Thủ tướng bày tỏ.

Mong muốn được lắng nghe hoạt động của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, cả thuận lợi và khó khăn, cơ chế phối hợp, huy động tài chính, sự tham gia của các bộ, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội, đơn vị chuyên môn kỹ thuật…, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần có sự phối hợp chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, tránh chồng chéo cho từng hội, đoàn thể chính trị-xã hội, cùng với Đảng, Nhà nước hình thành sức mạnh tổng hợp, tập trung nguồn lực cho công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, song song với hoạt động tôn vinh, tri ân, chăm lo cho người có công, thương binh và gia đình liệt sĩ.

Huy động sức mạnh tổng hợp trong tìm kiếm, quy tập, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ- Ảnh 2.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, một số bộ, ngành chia sẻ những vấn đề đặt ra trong hoạt động tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin – Ảnh: VGP/Minh Khôi

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết, trong 13 năm qua, mạng lưới tổ chức của Hội không ngừng phát triển với hơn 10.000 hội viên, hoạt động tại 16 hội cấp tỉnh, 24 chi hội trực thuộc Trung ương, 96 chi hội cấp huyện và tương đương.

Trong những năm qua, Hội đã chủ động thu thập, thông báo thông tin gần 200.000 liệt sĩ lên các trang web của Hội cùng các báo, web liên kết; tiếp nhận và thụ lý trên 40.000 hồ sơ liệt sĩ; tư vấn và hỗ trợ hơn 33.000 gia đình liệt sĩ tìm kiếm hài cốt người thân; gửi 1.079 trường hợp giám định ADN.

Kết quả đã có trên 200 gia đình liệt sĩ xác định được hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng; xác định đúng danh tính cho 494 liệt sĩ; đính chính thông tin, cất bốc và di chuyển được trên 1.200 hài cốt liệt sĩ về quê hương.

Hội đã tích cực thực hiện công tác xã hội hóa hoạt động tri ân liệt sĩ, tích cực vận động, kêu gọi các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ, tài trợ; kiến nghị các chính sách hỗ trợ thân nhân, gia đình liệt sĩ…

Bên cạnh đó, Hội đã có các chương trình, kế hoạch hợp tác với nhiều bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức quốc tế…

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Ngoại giao đã báo cáo thêm về tình hình thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; việc áp dụng các phương pháp thực chứng, xét nghiệm ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; hợp tác với các cơ quan, tổ chức nước ngoài phục vụ hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…

Huy động sức mạnh tổng hợp trong tìm kiếm, quy tập, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ- Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành định mức kỹ thuật, đơn giá cho các khâu tìm kiếm, quy tập, giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin – Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Thủ tướng khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ngày càng cấp bách trong khi thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ ngày càng ít, các nhân chứng tuổi ngày càng cao, trí nhớ giảm, địa hình nhiều thay đổi, nhiều thân nhân liệt sĩ đã cao tuổi…

Nhấn mạnh vai trò của các hội, đoàn thể chính trị-xã hội trong tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chăm lo người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ, Phó Thủ tướng đề nghị Hội có kế hoạch, lộ trình thực hiện các nhiệm vụ trước mắt, lâu dài.

Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng có văn bản quy định, hướng dẫn quy trình, điều kiện tiếp cận mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin để thực hiện giám định xác định danh tính.

Bộ LĐTB&XH, Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành định mức kỹ thuật, đơn giá cho các khâu tìm kiếm, quy tập, giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp, hợp tác với các cơ quan, tổ chức lưu trữ nước ngoài để tiếp cận thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

“Có những việc các bộ, ngành có thể ‘đặt hàng” cho Hội kèm theo nguồn lực, nhưng có những việc phải trực tiếp tham gia phối hợp”, Phó Thủ tướng lưu ý và tin tưởng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức đoàn thể theo đúng tôn chỉ, mục đích đặt ra.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến cụ thể về kiến nghị của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam thành lập quỹ hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, các gia đình liệt sĩ còn khó khăn; định hướng phát triển mạng lưới của Hội, đáp ứng được nguyện vọng của những đồng đội, các cá nhân, tổ chức tham gia, thể hiện truyền thống đạo lý “đền ơn, đáp nghĩa”, không chồng chéo, trùng lặp với các tổ chức, đoàn thể khác, bảo đảm công khai, minh bạch.

Nguồn: Minh Khôi – Báo điện tử Chính phủ