Hơn 4.100 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán

Ngày 5/1, Tổng cục Thuế cho biết, theo thống kê nhanh kết quả báo cáo của các Cục Thuế cho thấy, đến nay đã có trên 4.100 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên cả nước đã thực hiện phát hành hoá đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng (tăng 1.400 cửa hàng so với thời điểm 1/12/2023).

Hơn 4.100 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán- Ảnh 1.

Đã có trên 4.100 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên cả nước đã thực hiện phát hành hoá đơn điện tử theo từng lần bán hàng (tăng 1.400 cửa hàng so với thời điểm 01/12/2023)

Triển khai Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu. Bộ Tài chính cho biết đã ban hành Công văn số 13348/BTC-TCT ngày 04/12/2023 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Tài chính trong công tác triển khai HĐĐT đối với lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, xăng dầu.

Theo Tổng cục Thuế, đến nay, toàn ngành đã khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng.

Tại từng địa phương, Cục Thuế đã phối hợp rất chặt chẽ với các sở, ban, ngành tại địa phương tham mưu với UBND thành lập đoàn công tác liên ngành làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu nắm bắt thực trạng để tham mưu UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương gắn với từng địa bàn, doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu; tăng cường, đa dạng các hình thức tuyên truyền quy định về phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đến từng doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu;…

Theo Tổng cục Thuế, bên cạnh các doanh nghiệp đã thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng thì các doanh nghiệp khác cũng đang khẩn trương, tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp để thực hiện việc phát hành HĐĐT đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nhiều địa phương có tỷ lệ doanh nghiệp đã triển khai đạt cao như: Bắc Ninh (96,9%), Thanh Hóa (95%), Yên Bái (70,6%), Quảng Nam (57,3%), Cao Bằng (54,5%), Kon Tum (54,4%), Thừa Thiên Huế (53,3%),…

Bộ Tài chính cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế tại địa phương quyết liệt triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hóa đơn điện tử đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ.

Cụ thể, chia sẻ kinh nghiệm của các địa phương thực hiện có kết quả cao để các địa phương khác nghiên cứu, hướng dẫn doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại địa phương triển khai thực hiện.

Đồng thời, quyết liệt triển khai nhiệm vụ đến các đồng chí lãnh đạo Cục Thuế, lãnh đạo phòng, chi cục Thuế và cụ thể đến công chức quản lý đơn vị để làm việc, tuyên truyền chủ trương, chính sách quy định pháp luật về HĐĐT tới từng doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu để các đơn vị hiểu rõ, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và cam kết thực hiện được phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng theo quy định.

Cùng với đó, tham mưu UBND thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn về tình hình chấp hành quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ; xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện quy định về phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023./.

Nguồn: Anh Minh – Báo điện tử Chính phủ

https://baochinhphu.vn/hon-4100-cua-hang-ban-le-xang-dau-da-phat-hanh-hoa-don-dien-tu-theo-tung-lan-ban-102240106052616858.htm