Hoàn thiện cơ chế, phát huy hết vai trò của công ty mua bán nợ

Ngày 19/1, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) thuộc Bộ Tài chính đã tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hoàn thiện cơ chế, phát huy hết vai trò của công ty mua bán nợ- Ảnh 1.

Ông Lê Hoàng Hải – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC – Ảnh: VGP/HT

Lãnh đạo DATC cho biết: Năm 2023 là một năm rất khó khăn nhưng DATC đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, tổng doanh thu 2.460 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch Bộ Tài chính giao; Lợi nhuận trước thuế ước đạt: 240 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch Bộ Tài chính giao. Nộp ngân sách Nhà nước, phù hợp với kết quả kinh doanh hàng quý/năm, thực tế đã nộp vào NSNN 165 tỷ đồng…

Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành thủ tục tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 2 DN với giá trị tiếp nhận là 78,2 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2004 đến 31/12/2023, Công ty đã tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ của 2.726 DN (trong đó, 1.065 DN trung ương và 1.661 DN địa phương) với giá trị tiếp nhận 6.287 tỷ đồng.

Đối với công tác xử lý tài sản mất mát thiếu hụt, năm 2023, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2023 được Bộ Tài chính giao. Cụ thể, doanh số thu hồi cho Nhà nước đạt 8,325 tỷ đồng, doanh thu đạt 2,498 tỷ đồng, đạt 119% so với kế hoạch 2023 và bằng 98% so với thực hiện 2022.

Năm 2023, DATC đã ký hợp đồng mua và xử lý 8.227 tỷ đồng và 63,2 triệu USD (tương đương khoảng 9.756 tỷ đồng) nợ xấu của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. Doanh thu từ hoạt động mua bán xử lý nợ và tài sản là 2.264 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch (bằng 154% so với thực hiện năm 2022). Trong năm, Công ty phát sinh một số phương án xử lý nợ có quy mô lớn, đóng góp vào kết quả chung của toàn Công ty, đồng thời có một số phương án lớn đang thực hiện gối đầu cho năm sau.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo DATC lưu ý: Về tổng thể, Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh đã được Bộ Tài chính giao. Tuy nhiên, từng đơn vị thuộc Công ty kết quả lại chưa đồng đều, có một vài đơn vị kết quả đạt được ở mức thấp so với các chỉ tiêu do Công ty giao…

Hoàn thiện cơ chế, phát huy hết vai trò của công ty mua bán nợ- Ảnh 2.

Đại diện các đơn vị DATC ký giao ước thi đua năm 2024 -Ảnh: VGP/HT

“Nhìn chung, năm 2023, Công ty hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đủ điều kiện được đánh giá xếp loại A”, lãnh đạo DATC nhận định.

Các đơn vị trong DATC ký giao ước thi đua năm 2024, theo đó, các đơn vị xác định trong năm 2024, tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên DATC sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống, huy động tối đa mọi nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao.

Năm 2024, môi trường kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy vậy, với kết quả tích cực đạt được năm 2023 và tinh thần đổi mới, sáng tạo của người làm công tác mua bán nợ, lãnh đạo DATC đã nêu định hướng các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 như: Doanh thu đạt 2.460 tỷ đồng, tăng 23% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 100% so với thực hiện năm 2023; lợi nhuận trước thuế đạt 240 tỷ đồng, tăng 7% so với kế hoạch năm 2023; nộp Ngân sách nhà nước: không thấp hơn mức thực hiện năm 2023…

“Trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2023 và dự báo khó khăn, thuận lợi năm 2024, nhưng với các thể chế, cơ chế quan trọng đã được phê duyệt trong năm 2023 sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024, giữ ổn định mức thu nhập cho người lao động”, lãnh đạo DATC nhận định.

Tại hội nghị lãnh đạo DATC nêu một số kiến nghị về cơ chế để góp phần hoàn thành toán hơn nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, DATC đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung của dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 129/2020/NĐ-CP về chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của DATC tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động của DATC trong giai đoạn tới; tháo gỡ những bất cập cho DATC khi tham gia thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tái cơ cấu về tài chính cho SBIC; hỗ trợ và chỉ dẫn DATC các công việc phát sinh khi xử lý số Trái phiếu DATC trong nước giai đoạn 1 và Hối phiếu DATC đến hạn: Bố trí nguồn trả nợ Trái phiếu DATC, hướng dẫn DATC thực hiện quyền chủ nợ khi phá sản SBIC; tiếp tục có ý kiến với NHNN đối với các quy định có liên quan đến hoạt động của DATC khi xây dựng, ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn sau khi Luật các TCTD sửa đổi được thông qua…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Xuân Hải, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) đánh giá cao những kết quả mà DATC đã đạt được trong năm 2023. Với kế hoạch năm 2024, Lãnh đạo Cục Tài chính DN đề nghị DATC tiếp tục phối hợp tích cực với các bộ, ngành, địa phương, DN trong hoạt động tái cơ cấu, mua bán nợ, gắn kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Quốc hội vừa thông qua Luật các Tổ chức tín dụng, Bộ Tài chính sẽ tích cực phối hợp với NHNN trong việc hoàn thiện cơ chế hoạt động mua bán nợ, tạo thuận lợi cho DATC ít nhất như Công ty Quản lý tài sản (VAMC). Bên cạnh đó, Đại diện Bộ Tài chính ghi nhận những kiến nghị của DATC và khẳng định sẽ tích cực phối hợp với các bộ ngành liên quan, khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, để DATC hoàn thành các mục tiêu kinh doanh cũng như phát huy tốt hơn vai trò nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nguồn: Anh Minh – Báo điện tử Chính phủ

https://baochinhphu.vn/lan-toa-xuan-yeu-thuong-tet-se-chia-102240119180453503.htm