Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về an sinh xã hội

Diện bao phủ BHXH, BHYT tiếp tục tăng, hoàn thành vượt các chỉ tiêu trọng yếu trong lĩnh vực an sinh xã hội, tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN giảm sâu nhất từ trước đến nay… là một trong những kết quả nổi bật của ngành BHXH trong năm 2023.

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về an sinh xã hội- Ảnh 1.

Năm 2023, toàn ngành đã đặt quyết tâm cao, triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp để hoàn thành vượt các chỉ tiêu trọng yếu trong lĩnh vực an sinh xã hội – Ảnh: VGP/T.C

Ngày 17/1, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác BHXH, BHYT năm 2024. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu an sinh xã hội

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, năm 2023, toàn ngành đã đặt quyết tâm cao, triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp để hoàn thành vượt các chỉ tiêu trọng yếu trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Cụ thể: diện bao phủ BHXH, BHYT tiếp tục tăng, đặc biệt tỷ lệ người tham gia BHYT phát triển bền vững. Cả nước có khoảng 18,26 triệu người tham gia BHXH, đạt 39,25% lực lượng lao động (LLLĐ) trong độ tuổi, trong đó khoảng 1,83 triệu người tham gia BHXH tự nguyện đạt 3,92% LLLĐ trong độ tuổi (vượt 1,42% mục tiêu đến năm 2025 tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương); 14,7 triệu người tham gia BHTN đạt gần 31,6% LLLĐ trong độ tuổi.

Đặc biệt, có trên 93,3 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 93,35% dân số (vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ) và là chỉ tiêu kinh tế – xã hội vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội, tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân.

Công tác quản lý tài chính, quản lý quỹ được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, đảm bảo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả; giải quyết, chi trả chế độ, chính sách luôn đảm bảo đầy đủ, kịp thời tới từng người tham gia, thụ hưởng với chất lượng phục vụ ngày càng cao.

Năm 2023, toàn ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết: gần 95,7 nghìn người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; hơn 8,8 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; hơn 174,8 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT (tăng trên 23,4 triệu lượt khám chữa bệnh so với năm 2022); phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết hơn 1 triệu người hưởng các chế độ BHTN. Tổng số chi các quỹ BHXH, BHYT, BHTN lên đến trên 439,27 nghìn tỷ đồng.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ Tài chính triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm sử dụng nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT hiệu quả; giải quyết vướng mắc về cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT giai đoạn năm 2019 đến 2022; bổ sung thêm nhiều nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ tham gia BHYT.

Đến nay, BHXH Việt Nam đã kịp thời thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt tổng mức thanh toán theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP cho các cơ sở y tế phục vụ công tác KCB.

Truyền thông “từ sớm, từ xa”

Công tác truyền thông, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT được coi trọng, đổi mới theo hướng hiện đại, đa dạng, linh hoạt, phù hợp.

Ngành BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ “từ sớm, từ xa”; kết hợp truyền thông trực tiếp và truyền thông qua mạng xã hội, truyền thông nhóm nhỏ, qua các ứng dụng số… nhằm mang lại hiệu quả cao để “dân biết, dân hiểu, dân tin và tham gia BHXH, BHYT”, góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả trong việc thực thi chính sách BHXH, BHYT. Trong năm, toàn Ngành đã thực hiện khoảng 28.800 hội nghị truyền thông, tập huấn, tư vấn, đối thoại; khoảng 139.000 cuộc truyền thông nhóm nhỏ; hỗ trợ, tư vấn, giải đáp trên 1,7 triệu lượt người… Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh ngành BHXH Việt Nam phục vụ người dân tận tâm, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về an sinh xã hội- Ảnh 2.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh: BHXH cũng triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để triển khai các nhiệm vụ năm 2024 – Ảnh: VGP/T.C

100% thủ tục được cung cấp trực tuyến ở cấp độ 4

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được BHXH tích cực triển khai trong năm qua là đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và triển khai quyết liệt, có hiệu quả Đề án 06 tạo đột phá trong quản lý; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tạo thuận lợi tối đa phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Người dân, doanh nghiệp có thể tương tác, giao dịch trực tuyến với cơ quan BHXH 24/7 với 100% thủ tục được cung cấp trực tuyến ở cấp độ 4: Bộ TTHC được cắt giảm từ 114 thủ tục (năm 2015) chỉ còn 25 thủ tục. Đặc biệt, đến nay 100% cơ sở KCB BHYT (12.851 cơ sở) trên toàn quốc triển khai KCB BHYT bằng CCCD, vừa rút ngắn thời gian, thủ tục KCB, nâng cao chất lượng phục vụ, vừa giúp quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT.

Ngành BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với với các Bộ, Ngành liên quan xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về Bảo hiểm, đã xác thực hơn 95 triệu thông tin nhân khẩu trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý với CSDL quốc gia về dân cư, trong đó có khoảng 86,6 triệu người đang tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đây là cơ sở, nền tảng quan trọng để liên thông, chia sẻ, phục vụ quản lý của Ngành và cải cách TTHC.

Tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN giảm sâu nhất từ trước đến nay

Năm 2023, BHXH cũng triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, nhờ đó số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN giảm sâu nhất từ trước đến nay.

Trong đó, ngành đã chủ trì và phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại hơn 22 nghìn đơn vị với tổng số tiền chậm đóng các đơn vị đã khắc phục là trên 2.023 tỷ đồng.

Năm 2023, số tiền chậm đóng chỉ chiếm 2,69% số phải thu – đây là tỷ lệ số tiền chậm đóng trên số phải thu thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây (năm 2016 là 6%). Những chuyển biến tích cực trong công tác thu hồi số tiền chậm đóng đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật của người sử dụng lao động trong thực hiện chính sách.

Cùng với đó, tiếp nối truyền thống “Thương người như thể thương thân”, những năm qua, BHXH Việt Nam đã phát động “Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn” trên toàn quốc. Năm 2023 đã có 24.300 sổ BHXH và 250.000 thẻ BHYT được trao tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn. Các lĩnh vực khác như: công tác tổ chức cán bộ; hợp tác quốc tế… đều đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Khẳng định hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao chính là hoàn thành trách nhiệm bảo đảm an sinh xã hội cho người dân được Đảng và Nhà nước giao phó, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh: “Kết quả đạt được trong năm 2023 và những năm vừa qua là cơ sở, tiền đề để ngành BHXH Việt Nam triển khai công tác năm 2024 – năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các địa phương đã trình bày một số tham luận, chia sẻ về những kết quả, giải pháp hiệu quả đã thực hiện cũng như một số khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhất là do tình hình sản xuất, kinh doanh khó khăn dẫn đến nhiều doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT với số tiền lớn, thời gian kéo dài.

Nguồn: Thu Cúc – Báo điện tử Chính phủ

https://baochinhphu.vn/hoan-thanh-vuot-muc-cac-chi-tieu-ve-an-sinh-xa-hoi-102240117154629155.htm