Hình mẫu thanh niên Việt Nam cần hội tụ nhiều phẩm chất

Để thanh niên Việt Nam xứng đáng là lực lượng kiến tạo tương lai, tiên phong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời kỳ mới cần hội tụ nhiều phẩm chất.

Hình mẫu thanh niên Việt Nam cần hội tụ nhiều phẩm chất- Ảnh 1.

Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội kết nối với 63 điểm cầu các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc – Ảnh: VGP/NN

Giá trị hình mẫu thanh niên

Ngày 16/5, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam, góp phần thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội kết nối với 63 điểm cầu các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

PGS.TS. Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhận định, thanh niên là chủ nhân của thời đại và tương lai của đất nước. Việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên không chỉ có ý nghĩa cá nhân mà còn có ý nghĩa lịch sử, thời đại. Giá trị là cốt lõi và linh hồn của văn hóa.

Việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên hiện nay một mặt tiếp thu các giá trị văn minh nhân loại, gần gũi hơn với các trào lưu tiến bộ trên thế giới, mặt khác sẽ phát huy được những lợi thế của nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, cũng như truyền thống bất khuất, lý tưởng cách mạng của các thế hệ đi trước…

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận 2 nội dung: Giá trị hình mẫu thanh niên – Một bộ phận góp phần hình thành hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; Giải pháp xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam góp phần thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Theo PGS, TS. Nguyễn Quốc Bảo (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), để hình thành được lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, đủ sức kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, cũng với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, chuyên môn, thể chất… cần kết hợp với việc giáo dục đạo đức, giáo dục lý tưởng để tạo ra cái gốc, cái nền tảng trong thanh niên.

Chia sẻ về việc triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới” với 6 tiêu chí, 6 giá trị, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết: Những giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô mang tính đại chúng, phù hợp với phần đồng thanh niên, cũng là mục tiêu để thanh niên hưởng đến. Các tiêu chí, giá trị được cấu trúc một cách logic, ngắn gọn nhằm giúp thanh niên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuộc, có thể suy nghĩ và làm theo mọi lúc mọi nơi.

Hình mẫu thanh niên Việt Nam cần hội tụ nhiều phẩm chất- Ảnh 6.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết nội dung của hội thảo là chất liệu quý với tổ chức Đoàn trong việc triển khai thực hiện các giải pháp tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ – Ảnh: VGP/NN

Hội tụ nhiều phẩm chất

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Hoàng Bình Quân cho rằng, để thanh niên xứng đáng là lực lượng kiến tạo tương lai, tiên phong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời kỳ mới cần hội tụ các phẩm chất: Lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, khát vọng, tri thức cao và giàu kỹ năng…

Các đại biểu cũng tập trung phân tích, làm rõ quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thế hệ thanh niên, về những giá trị cốt lõi của người thanh niên trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội; về tương quan giữa giá trị hình mẫu thanh niên với hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; đánh giá những kết quả, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là trong phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới…

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, những nội dung của hội thảo là chất liệu quý với tổ chức Đoàn trong việc triển khai thực hiện các giải pháp tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đồng thời cũng là chất liệu để các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, xác lập hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực đạo đức trong thời đại mới.

Nguồn: Phương Liên – Báo điện tử chính phủ

https://baochinhphu.vn/hinh-mau-thanh-nien-viet-nam-can-hoi-tu-nhieu-pham-chat-102240516154924664.htm