Hai hội nghị về bảo hiểm của ASEAN diễn ra thành công tốt đẹp

Hội nghị Các cơ quan quản lý bảo hiểm ASEAN lần thứ 26 (AIRM26) và Hội nghị Hội đồng bảo hiểm ASEAN lần thứ 49 (AIC49) do Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) đăng cai tổ chức từ ngày 5-8/12 tại Quảng Ninh đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Hai hội nghị về bảo hiểm của ASEAN diễn ra thành công tốt đẹp- Ảnh 1.

Hội nghị Các cơ quan quản lý bảo hiểm ASEAN lần thứ 26 (AIRM26) và Hội nghị Hội đồng bảo hiểm ASEAN lần thứ 49 (AIC49) do cơ quan bảo hiểm của Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 5-8/12/2023 tại Quảng Ninh diễn ra thành công tốt đẹp – Ảnh: VGP/HT

Trong khuôn khổ của Hội nghị đã diễn ra các Hội nghị, cuộc họp nhóm, sự kiện bên lề của các cơ quan quản lý bảo hiểm, Hiệp hội bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm các nước trong khối ASEAN. Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ các nội dung và chương trình đề ra.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan quản lý bảo hiểm các nước ASEAN đã trao đổi, cập nhật thông tin, kinh nghiệm quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm bền vững. Các nội dung chính bao gồm: Các hoạt động trong năm 2023-2024 về kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy phát triển sản phẩm bảo hiểm bền vững của ASEAN và Thỏa thuận về thành lập tổ công tác về bảo hiểm bền vững ASEAN; những thay đổi trong quy định pháp lý về quản lý, giám sát kinh doanh bảo hiểm; kinh nghiệm quản lý đại lý bảo hiểm và phát triển sản phẩm bảo hiểm bền vững.

Hội đồng Bảo hiểm ASEAN (AIC) đã chia sẻ kết quả các hoạt động của Hội đồng trong năm 2023 và họp Ban Thư ký ASEAN về kế hoạch hoạt động trong các năm tiếp theo.

Các cơ quan quản lý bảo hiểm, Hiệp hội bảo hiểm và đại diện doanh nghiệp bảo hiểm các nước ASEAN cũng đã trao đổi, tìm giải pháp cho việc phát triển bảo hiểm bền vững; hợp tác về bảo hiểm trong khối ASEAN và Chương trình tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai. Từ đó, đề ra định hướng phát triển ngành bảo hiểm mỗi nước và trong khu vực.

Kết thúc Hội nghị là Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về Nhóm năng lượng tái tạo ASEAN (AREP). Biên bản ghi nhớ thể hiện cam kết chung của các Thành viên Ủy ban Công tác tái bảo hiểm ASEAN (ARWC) trong việc hợp tác theo hướng doanh nghiệp bảo hiểm và tái bảo hiểm ASEAN góp phần hỗ trợ các nước ASEAN nỗ lực đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Kết quả và các nội dung hợp tác tại Hội nghị sẽ được báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN để tổng hợp, đánh giá. Hội nghị AIRM26 và Hội nghị AIC49 cũng đã thống nhất Brunei sẽ là nước đăng cai và chủ trì tổ chức Hội nghị AIRM27 và Hội nghị AIC50 vào năm 2024./.

Nguồn: Anh Minh – Báo điện tử Chính phủ