Hà Nội hỗ trợ 100% phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp trên VNeID

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hà Nội cho biết, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về việc hỗ trợ 100% cho công dân có yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn Thành phố, bắt đầu từ ngày 01/6/2024.

Hà Nội hỗ trợ 100% phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp trên VNeID- Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hà Nội – Ảnh: VGP/LS

Nghị quyết nêu rõ: Công dân Việt Nam thường trú trên địa bàn Thành phố Hà Nội có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, có yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID thì được hỗ trợ 100% mức phí phải nộp.

Trường hợp công dân có yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp bản giấy thì từ Phiếu thứ 3 trở lên được hỗ trợ tối đa 50.000đ/ lần/ người (tương đương 10 Phiếu Lý lịch tư pháp).

Thành phố Hà Nội bố trí kinh phí giao Sở Tư pháp để thực hiện trích chuyển Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, cơ quan hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát và các cơ quan khác theo quy định tại Thông tư số 244/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hà Nội hỗ trợ 100% phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp trên VNeID- Ảnh 2.

Công dân đến làm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tại Bộ phận một cửa, Sở Tư pháp Hà Nội – Ảnh: VGP/LS

Theo đó, HĐND Thành phố giao UBND Thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị quyết, tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, công khai và minh bạch.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Nguồn: Lê Sơn – Báo điện tử chính phủ

https://baochinhphu.vn/ha-noi-ho-tro-100-phi-cung-cap-thong-tin-ly-lich-tu-phap-tren-vneid-102240522082240168.htm