Hà Nội đẩy mạnh quy trình khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình

Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội hướng dẫn khai thông tin và nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội.

Hà Nội đẩy mạnh quy trình khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình- Ảnh 1.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương – Ảnh: VGP/LS

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội cho biết: Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạothuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân, tổ chức, Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội đã xây dựng Hướng dẫn khai thông tin và nộp hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội tại địa chỉ https://dichvucong.hanoi.gov.vn.

Theo đó, cá nhân và tổ chức thuộc đối tượng cấp Phiếu Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp Hà Nội thực hiện kê khai hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của thành phố Hà Nội; thanh toán lệ phí trực tuyến qua tài khoản ngân hàng, không phải đến trực tiếp Sở Tư pháp, đồng thời có thể đăng ký nhận kết quả qua dịch Bưu chính công ích hoặc đăng ký nhận kết quả tại Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp đề nghị sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố; các cơ quan báo, đài Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Hướng dẫn trên đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn Thành phố. Cụ thể như sau: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố tăng cường thông tin tuyên truyền qua Cổng/Trang thông tin điện tử, hội nghị giao ban và các hình thức khác phù hợp.

Các cơ quan báo, đài Thành phố tăng cường thông tin, tuyên tuyền qua tin, bài viết trên báo in, báo điện tử, các hình thức khác phù hợp; UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường thông tin, tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở, trên Cổng/Trang thông tin điện tử và các hình thức phù hợp khác.

Nội dung Hướng dẫn được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố tại địa chỉ https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/ và Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp Hà Nội tại địa chỉ https://sotuphap.hanoi.gov.vn/

Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội lưu ý, công dân có tài khoản để đăng nhập (Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an (VNEID) hoặc tài khoản cấp bởi Bưu điện Việt Nam). Công dân có tài khoản tại ngân hàng (BIDV, Vietcombank, TP Bank, Vpbank, Agribank…) để thanh toán tiền phí cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến.

Hà Nội đẩy mạnh quy trình khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình- Ảnh 2.
Hà Nội đẩy mạnh quy trình khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình- Ảnh 3.
Hà Nội đẩy mạnh quy trình khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình- Ảnh 4.

 Nguồn: Lê Sơn – Báo điện tử chính phủ

https://baochinhphu.vn/ha-noi-day-manh-quy-trinh-khai-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-truc-tuyen-toan-trinh-10224040509573714.htm