Giới thiệu Đoàn luật sư Yên Bái

Đoàn Luật Sư Yên Bái là tổ chức nghề nghiệp của các luật sư tại tỉnh Yên Bái, Việt Nam. Đoàn hoạt động dưới sự quản lý của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và nhằm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên.

yen bai

Quyền lợi khi tham gia Đoàn Luật Sư Yên Bái:

  • Được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong hành nghề.
  • Tham gia vào các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
  • Được hỗ trợ trong các vấn đề pháp lý và tham gia vào các hoạt động trợ giúp pháp lý.

Quy chế và Quy định:

  • Tuân theo quy định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan đến hành nghề luật sư.
  • Giám sát hoạt động của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư, đảm bảo tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

Phí thành viên:

  • Thành viên Đoàn luật sư Yên Bái phải nộp phí thành viên theo quy định, giúp duy trì các hoạt động của Đoàn.

Tra cứu thông tin luật sư:

  • Có thể tra cứu thông tin về các luật sư thành viên qua Đoàn Luật Sư Yên Bái.

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: 139 Kim Đồng, P.Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái
  • Số điện thoại: 0216 3852 389
  • Email: không được cung cấp trong các tài liệu hiện có.

Các dịch vụ của Đoàn bao gồm đặt lịch hẹn trực tuyến và dịch vụ tại chỗ. Đoàn cũng tổ chức các hội nghị và sự kiện nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng của các luật sư thành viên.