Giới thiệu Đoàn luật sư Vĩnh Long

Đoàn Luật Sư Vĩnh Long là một tổ chức nghề nghiệp của các luật sư trong tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam. Thành lập vào năm 1992, Đoàn hoạt động dưới sự quản lý của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và có nhiều thành viên đóng góp vào sự phát triển của ngành tư pháp tại địa phương.

vinh long

Quyền lợi khi tham gia Đoàn Luật Sư Vĩnh Long:

  • Các thành viên của Đoàn được hỗ trợ pháp lý và nghề nghiệp, tham gia vào các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng luật sư. Họ cũng có quyền tham gia vào các hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí và được hỗ trợ trong tố tụng các vụ án.

Quy chế và Quy định:

  • Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long tuân thủ các quy định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các quy định pháp lý Việt Nam liên quan đến hành nghề luật sư.

Phí thành viên:

  • Thành viên của Đoàn cần đóng góp phí thành viên theo quy định của Đoàn, giúp duy trì các hoạt động và dịch vụ do Đoàn cung cấp.

Tra cứu thông tin luật sư:

  • Thông tin về các luật sư thuộc Đoàn Luật Sư Vĩnh Long có thể được tra cứu thông qua trang web chính thức hoặc các kênh thông tin khác của Đoàn.

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ trụ sở: Số 19 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
  • Điện thoại: 070 3 822 179

Đoàn còn thực hiện các hoạt động như tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân và các đối tượng chính sách.