Giới thiệu Đoàn luật sư Tuyên Quang

Đoàn Luật Sư Tuyên Quang là một tổ chức chuyên nghiệp của các luật sư trong tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam. Thành viên của Đoàn được hưởng quyền lợi theo điều lệ của Đoàn, bao gồm hỗ trợ nghề nghiệp và pháp lý. Đoàn hoạt động dưới sự quản lý của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

tuyen quang

Quyền lợi khi tham gia Đoàn Luật Sư Tuyên Quang:

  • Hỗ trợ pháp lý và nghề nghiệp, tham gia các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng luật sư.

Quy chế và Quy định:

  • Tuân theo quy định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

Phí thành viên:

  • Thành viên phải đóng phí, số tiền và cách thức đóng góp được quy định cụ thể bởi Đoàn.

Tra cứu thông tin luật sư:

  • Có thể tra cứu thông tin các luật sư thông qua Đoàn Luật Sư Tuyên Quang.

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ trụ sở: Số nhà 172, xóm 23, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
  • Điện thoại: 0273 827 796

Đoàn còn thực hiện các hoạt động như tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân và các đối tượng chính sách .