Giới thiệu Đoàn luật sư Trà Vinh

Đoàn Luật Sư Trà Vinh là một tổ chức chuyên nghiệp của các luật sư trong tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Thành lập vào năm 1992, Đoàn hoạt động dưới sự quản lý của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

tra vinh

Quyền lợi khi tham gia Đoàn Luật Sư Trà Vinh:

  • Các thành viên của Đoàn có cơ hội tham gia vào các chương trình đào tạo, tập huấn nghề nghiệp và được hỗ trợ trong các hoạt động pháp lý và tư vấn.

Quy chế và Quy định:

  • Đoàn Luật sư tỉnh Trà Vinh tuân thủ các quy định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các quy định pháp lý Việt Nam liên quan đến hành nghề luật sư.

Phí thành viên:

  • Thành viên của Đoàn cần đóng góp phí thành viên theo quy định của Đoàn, giúp duy trì các hoạt động và dịch vụ do Đoàn cung cấp.

Tra cứu thông tin luật sư:

  • Thông tin về các luật sư thuộc Đoàn Luật Sư Trà Vinh có thể được tra cứu trực tiếp thông qua các kênh thông tin chính thức của Đoàn.

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: 538 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 10, Phường 7, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
  • Điện thoại: 0936.380.888
  • Email: doanluatsu@travinh.vn