Giới thiệu Đoàn luật sư Tiền Giang

Đoàn Luật Sư Tiền Giang là một tổ chức nghề nghiệp của các luật sư trong tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Thành viên của Đoàn được hưởng quyền lợi theo điều lệ của Đoàn, bao gồm hỗ trợ nghề nghiệp và pháp lý. Đoàn hoạt động dưới sự quản lý của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

tien giang

Quyền lợi khi tham gia:

  • Hỗ trợ pháp lý và nghề nghiệp, tham gia các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng luật sư.

Quy chế và Quy định:

  • Tuân theo quy định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

Phí thành viên:

  • Thành viên phải đóng phí, số tiền và cách thức đóng góp được quy định cụ thể bởi Đoàn.

Tra cứu thông tin luật sư:

  • Có thể tra cứu thông tin các luật sư thông qua Đoàn Luật Sư Tiền Giang.

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: Phòng 3 & 4 tầng 1, số 2 đường Trương Định, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
  • Điện thoại: 0273 3874659
  • Email: doanluatsutinhtiengiang@gmail.com

Đoàn còn thực hiện các hoạt động như tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân và các đối tượng chính sách​ (THÔNG TIN PHÁP LUẬT | CAPALEGAL | CLE)​.