Giới thiệu Đoàn luật sư Thanh Hóa

Đoàn Luật Sư Thanh Hóa là tổ chức nghề nghiệp bao gồm các luật sư hoạt động trong tỉnh Thanh Hóa, có vai trò hỗ trợ pháp lý cho cá nhân và tổ chức, cũng như tham gia vào việc xây dựng và phát triển pháp luật tại địa phương. Đoàn đã tổ chức Đại hội bất thường và tổng kết công tác năm 2020-2021 vào ngày 11/12/2021, trong đó đã giới thiệu danh sách bầu bổ sung Ban Chủ nhiệm và đề ra các phương hướng nhiệm vụ cho năm 2022.

thanh hoa

Quyền lợi khi tham gia Đoàn Luật Sư Thanh Hóa

  • Các luật sư thành viên của Đoàn sẽ được hỗ trợ trong các hoạt động nghề nghiệp, có quyền tiếp cận với các nguồn lực pháp lý và cơ hội phát triển chuyên môn thông qua các hoạt động của Đoàn.

Quy chế và Quy định

  • Đoàn luật sư Thanh Hóa tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các quy chế nội bộ do Đoàn tự ban hành, đảm bảo hoạt động trong khuôn khổ pháp lý và chuyên nghiệp.

Phí Thành Viên

  • Thành viên của Đoàn cần nộp phí định kỳ, mặc dù có nhận xét rằng việc thu phí thành viên còn gặp khó khăn do một số luật sư chưa tích cực trong việc nộp phí.

Tra cứu thông tin luật sư

  • Các thông tin về luật sư và hoạt động của họ có thể được tra cứu thông qua Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa, giúp nâng cao tính minh bạch và dễ dàng tiếp cận cho công chúng.

Thông tin liên hệ

  • Để liên hệ với Đoàn Luật sư Thanh Hóa, bạn có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại của Đoàn hoặc truy cập trụ sở của Đoàn tại tỉnh Thanh Hóa.

Các hoạt động của Đoàn không chỉ giới hạn ở việc hỗ trợ pháp lý mà còn bao gồm tư vấn pháp luật miễn phí, tổ chức các sự kiện nhằm tăng cường năng lực và kỹ năng cho các luật sư, cũng như tham gia vào các hoạt động xã hội và từ thiện.