Giới thiệu Đoàn luật sư Sơn La

Giới thiệu Đoàn luật sư Sơn La:

Địa chỉ trụ sở: Số 18 đường Két Nước, tổ 8, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 022 3 752 800

son la

Quyền lợi khi tham gia Đoàn luật sư Sơn La:

  • Cơ hội tham gia vào các hoạt động chuyên môn, giao lưu, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm với các đồng nghiệp trong lĩnh vực pháp luật.
  • Hỗ trợ và phát triển nghề nghiệp luật sư thông qua các chương trình đào tạo, hội thảo, và tư vấn chuyên môn.
  • Tham gia vào các hoạt động tư vấn pháp luật và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng.

Quy chế – Quy định Đoàn luật sư Sơn La:

  • Thông tin chi tiết về quy chế và quy định của Đoàn luật sư Sơn La có thể được cung cấp khi liên hệ trực tiếp với tổ chức.

Phí thành viên Đoàn luật sư Sơn La:

  • Thông tin về phí thành viên có thể được cung cấp khi liên hệ trực tiếp với tổ chức.

Tra cứu thông tin luật sư tại Đoàn luật sư Sơn La:

  • Để tra cứu thông tin về các luật sư tại Đoàn luật sư Sơn La, bạn có thể liên hệ trực tiếp với tổ chức.

Thông tin liên hệ, số điện thoại Đoàn luật sư Sơn La:

  • Địa chỉ: Số 18 đường Két Nước, tổ 8, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
  • Điện thoại: 022 3 752 800