Giới thiệu Đoàn Luật sư Phú Yên

Đoàn Luật sư Phú Yên là một tổ chức chuyên nghiệp về pháp luật tại tỉnh Phú Yên, Việt Nam. Dưới đây là một số thông tin về Đoàn Luật sư Phú Yên và các hoạt động của họ:

phu yen
Luat su Nam Son

Giới thiệu Đoàn Luật sư Phú Yên:

 • Đoàn Luật sư Phú Yên là tổ chức tập hợp các luật sư chuyên nghiệp tại tỉnh Phú Yên.
 • Các luật sư trong đoàn đều có kiến thức sâu rộng về pháp luật và có kinh nghiệm trong việc tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng.

Quyền lợi khi tham gia Đoàn Luật sư Phú Yên:

 • Tham gia Đoàn Luật sư Phú Yên giúp các luật sư có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kiến thức với nhau.
 • Các luật sư có thể tham gia vào các hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí và lan tỏa tinh thần bảo vệ pháp luật trong cộng đồng.

Quy chế – Quy định Đoàn Luật sư Phú Yên:

 • Đoàn Luật sư Phú Yên có thể có các quy chế, quy định cụ thể về hoạt động và quản lý nội bộ của tổ chức.

Phí thành viên Đoàn Luật sư Phú Yên:

 • Thông tin về phí thành viên của Đoàn Luật sư Phú Yên có thể được cung cấp tại văn phòng của tổ chức.

Tra cứu thông tin luật sư tại Đoàn Luật sư Phú Yên:

 • Người dân có thể tìm kiếm thông tin về các luật sư tại Đoàn Luật sư Phú Yên thông qua văn phòng của tổ chức.

Thông tin liên hệ, số điện thoại Đoàn Luật sư Phú Yên:

 • Để biết thêm thông tin chi tiết và liên hệ với Đoàn Luật sư Phú Yên, bạn có thể gọi đến số điện thoại của văn phòng hoặc thăm trực tiếp địa chỉ của tổ chức.

Hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí:

 • Đoàn Luật sư Phú Yên tổ chức tháng tư vấn pháp luật miễn phí tại trụ sở đơn vị và 17 tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn TX Đông Hòa, huyện Tuy An và TP Tuy Hòa.
 • Các hoạt động tư vấn này giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm pháp lý của mình.

Ví dụ về hoạt động tư vấn pháp luật:

 • Các trường hợp tư vấn pháp luật miễn phí thường liên quan đến tranh chấp đất đai, hỗ trợ pháp lý sau khi bị thu hồi đất, dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình, v.v.

Tầm quan trọng của hoạt động tư vấn:

 • Các hoạt động tư vấn pháp luật giúp người dân nâng cao hiểu biết về pháp luật và cách ứng xử đúng pháp luật trong cuộc sống hàng ngày.
 • Việc này giúp giảm thiểu các tranh chấp và khiếu kiện pháp lý không cần thiết, tạo điều kiện cho sự ổn định và phát triển của xã hội.

Đoàn Luật sư Phú Yên là một tổ chức quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích pháp lý của người dân tại tỉnh Phú Yên.