Giới thiệu Đoàn Luật sư Long An

Giới thiệu Đoàn Luật sư Long An:

doan luat su long an

  • Đoàn Luật sư tỉnh Long An được thành lập vào ngày 18/04/1990 theo Quyết định số 403/QĐ-UB ngày 18/04/1990 của UBND tỉnh Long An.
  • Đoàn Luật sư Long An đã phát triển và lớn mạnh trong hơn 30 năm qua, với sự hỗ trợ của Đảng, quản lý của nhà nước, sự phối hợp của các ngành chức năng và sự ủng hộ của nhân dân.
  • Đoàn Luật sư Long An đóng vai trò quan trọng trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các luật sư tại Long An, đồng thời góp phần vào bảo vệ công lý, quyền tự do và dân chủ của công dân, cũng như phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Quyền lợi khi tham gia Đoàn Luật sư Long An:

  • Tham gia Đoàn Luật sư Long An, các thành viên có cơ hội được hưởng các quyền lợi và ưu đãi theo quy định của tổ chức, bao gồm cơ hội tham gia vào các hoạt động chuyên môn, đào tạo, và phát triển nghề nghiệp, cũng như đóng góp vào công cuộc bảo vệ công lý và quyền lợi của cộng đồng.

Quy chế – Quy định Đoàn Luật sư Long An:

  • Đoàn Luật sư Long An có quy chế và quy định để điều chỉnh hoạt động của tổ chức và các thành viên, đảm bảo tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và pháp luật.

Phí thành viên Đoàn Luật sư Long An:

  • Thông tin về phí thành viên của Đoàn Luật sư Long An có thể được cung cấp bởi tổ chức hoặc qua các kênh thông tin chính thức của Đoàn.

Tra cứu thông tin luật sư tại Đoàn Luật sư Long An:

  • Bạn có thể tra cứu thông tin về luật sư tại Đoàn Luật sư Long An thông qua trang web chính thức của tổ chức hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại được cung cấp.

Thông tin liên hệ, số điện thoại Đoàn Luật sư Long An:

  • Thông tin liên hệ và số điện thoại của Đoàn Luật sư Long An có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của tổ chức hoặc qua các nguồn thông tin chính thức khác.

Đây là một tóm tắt về Đoàn Luật sư Long An, cung cấp các thông tin cơ bản và hữu ích cho bạn. Đối với thông tin chi tiết và cập nhật, bạn nên liên hệ trực tiếp với tổ chức hoặc cơ quan chuyên môn tương ứng.